REGULAMIN REZERWACJI WIZYT ONLINE
OmniMedica – Waldemar Rybiński

1. Rezerwacji terminu planowanej wizyty (konsultacji lekarskiej lub badania USG) można dokonać z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym od dnia bieżącego.

2. Rezerwacji dokonać może wyłącznie osoba pełnoletnia. Identyfikacja przebiega na podstawie numeru PESEL, który należy podać w trakcie rezerwacji (PESEL jest koniecznym elementem dokumentacji medycznej pacjenta). Aby zapisać dziecko należy utworzyć konto dla opiekuna / rodzica, a następnie wpisać dziecko jako podopiecznego.

3. Jednoczesne rezerwacje dwóch i więcej terminów będą usuwane z zachowaniem najbliższego terminu.

4. Rezerwacji dokonuje się przez system informatyczny za pośrednictwem mechanizmu udostępnionego na stronie internetowej gabinetu – https://vegemedyk.pl

5. Dokonanie rezerwacji zostanie potwierdzone wysłaniem na telefon klienta komunikatu SMS lub wiadomości e-mail na adres podany podczas procesu rejestracji konta w systemie. Ponadto system wysyła przypomnienia – SMS na 3 dni przed zarezerwowaną wizytą i e-mail na 7 dni przed zarezerwo-
waną wizytą.
Uwaga! Jeśli nie otrzymali Państwo automatycznej informacji o poprawnej rejestracji wizyty, to znaczy, że rezerwacja nie została zapisana w grafiku. Należy jeszcze raz, z poziomu założonego konta, wybrać dogodny termin konsultacji.

OPŁATY

6. W trakcie procesu rezerwacji terminu konsultacji pobierana jest opłata – 100% ceny konsultacji.
Wysokość opłat jest wyszczególniona przy poszczególnych typach konsultacji w oknie rezerwacji.
Opłata jest wnoszona za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest AUTOPAY S.A (dawniej Blue Media S.A.)
Dostępne formy płatności: Przelew elektroniczny, BLIK, (karty płatnicze nie są obsługiwane)

7. W wyjątkowych sytuacjach WYŁĄCZNIE w razie problemów technicznych, opłaty można dokonać tradycyjnym przelewem bankowym na numer rachunku bankowego: 47 1140 2004 0000 3002 2764 4646 (odbiorca OmniMedica-Waldemar Rybiński) W tytule przelewu podając: za rezerwację [imię i nazwisko pacjenta] w dniu [data wizyty].
Ważne! W przypadku braku wpłaty online wstępna rezerwacja zostaje ANULOWANA przez system.
Jeżeli AWARYJNIE wpłaty dokonano zwykłym przelewem na konto (brak możliwości opłaty online lub kłopoty techniczne), należy niezwłocznie wysłać SMS na nr 602 660 352 z informacją o wpłacie, aby zapobiec automatycznemu anulowaniu rezerwacji przez system.

8. Cena konsultacji zawiera w sobie zadatek 50 zł, który, co do swojej istoty, przepada w wypadku rezygnacji z rezerwacji (odwołania jej w dowolnym czasie). W przypadku przełożenia rezerwacji na inny termin, dokonanego zgodnie z kolejnym 9-tym punktem regulaminu, zadatek ulega zachowaniu i jest częścią kosztu konsultacji.

ODWOŁANIA i ZWROTY

9. Odwołanie rezerwacji (w przypadku nieskorzystania z wizyty) lub jej przełożenie na inny termin powinno nastąpić z wyprzedzeniem co najmniej 48-godzinnym. W przypadku gdy termin rezerwacji przypada w poniedziałek, odwołanie powinno być zgłoszone najpóźniej w poprzedzający piątek. Rezygnacji można dokonać telefonicznie, SMS-em na numer 602 660 352 albo odpisując na automatyczne przypomnienie SMS bądź e-mail.

10. W przypadku przełożenia konsultacji na inny termin, z zachowaniem warunków opisanych w punkcie 9., pobrana opłata za konsultację przenosi się w całości na następny wybrany termin.

11. W przypadku odwołania / rezygnacji z wizyty (zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 9.) dokonana opłata jest pomniejszana o zadatek 50 zł (opisany w punkcie 8.) oraz zwracana na numer konta podany przez klienta.

12. W przypadku braku informacji o odwołaniu / przełożeniu rezerwacji z wyżej wymienionym wyprzedzeniem, a również gdy odwołanie / przełożenie ma miejsce w dniu rezerwacji, wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

13. Regulamin obowiązuje od dnia 01-04-2020 r. / aktualizacja 29-02-2024 r.