REGULAMIN REZERWACJI WIZYT ONLINE
 OmniMedica – Waldemar Rybiński (gabinet w Żyrardowie i Warszawie)

 1. Rezerwacji terminu planowanej wizyty (konsultacji lekarskiej lub badania USG) można dokonać maksymalnie z wyprzedzeniem 3-miesięcznym od dnia bieżącego.
  W indywidualnych sytuacjach lekarz i pracownicy recepcji mają możliwość rezerwacji późniejszych terminów.
 2. Rezerwacji dokonać może wyłącznie osoba pełnoletnia. Identyfikacja przebiega na podstawie numeru PESEL, który należy podać w trakcie rezerwacji (PESEL jest koniecznym elementem dokumentacji medycznej pacjenta). Aby zapisać dziecko należy utworzyć rezerwację dla podopiecznego. Bezpośrednie rezerwacje osób niepełnoletnich będą usuwane z systemu. Rezerwacje bez numeru PESEL będą również usuwane z grafika.
 3. Jednoczesne rezerwacje dwóch i więcej terminów będą usuwane z zachowaniem najbliższego terminu. Nie dotyczy badań USG rezerwowanych jedno po drugim.
 4. Rezerwacji dokonuje się przez system informatyczny za pośrednictwem mechanizmu udostępnionego na stronie internetowej gabinetu / przychodni.
  Dokonanie rezerwacji zostanie potwierdzone wysłaniem na telefon klienta komunikatu SMS lub wiadomości e-mail na adres podany podczas procesu rejestracji konta w systemie. Ponadto system wysyła SMS i e-mail z przypomnieniem o rezerwacji na 3 dni przed zarezerwowaną wizytą.

OPŁATY

 1. W trakcie procesu rezerwacji terminu konsultacji lub badania USG pobierana jest opłata – 100% ceny konsultacji bądź zadatek 50 zł (w zależności od sytuacji). Wysokość opłat jest wyszczególniona przy poszczególnych typach konsultacji w oknie rezerwacji. Opłata jest wnoszona za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności: Przelew elektroniczny, BLIK, Karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * MasterCard * MasterCard Electronic * Maestro

W wyjątkowych sytuacjach w razie problemów technicznych, opłaty można dokonać tradycyjnym przelewem na numer rachunku bankowego: 47 1140 2004 0000 3002 2764 4646 (odbiorca OmniMedica Waldemar Rybiński)  W tytule przelewu podając: za rezerwację [imię i nazwisko pacjenta] w dniu [data wizyty].

Ważne! W przypadku braku wpłaty online wstępna rezerwacja zostaje ANULOWANA.
Jeżeli wpłaty dokonano zwykłym przelewem na konto (brak możliwości opłaty online lub kłopoty techniczne), należy niezwłocznie wysłać SMS na nr 602 660 352          z informacją o wpłacie, aby zapobiec automatycznemu anulowaniu rezerwacji przez system.

 1. Zadatek 50 zł wymieniony w punkcie 5. regulaminu co do swojej istoty przepada w wypadku rezygnacji z rezerwacji (odwołania jej w dowolnym czasie) lub niestawienia się na konsultacji. W przypadku przełożenia rezerwacji na inny termin, dokonanego zgodnie z 8. punktem regulaminu, zadatek ulega zachowaniu i jest częścią kosztu konsultacji.

ODWOŁANIA i ZWROTY

 1. Pobrana opłata (cena całkowita) za konsultację, zawiera w sobie zadatek 50 zł, który zachowuje się jak w punkcie 6., pozostała kwota (cena minus zadatek) podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji bądź odwołania konsultacji / badania USG dokonanego zgonie z punktem 8. regulaminu.
 2. Odwołanie rezerwacji (w przypadku nieskorzystania z wizyty) lub jej przełożenie na inny termin powinno nastąpić z wyprzedzeniem co najmniej 48-godzinnym. W przypadku gdy termin rezerwacji przypada w poniedziałek, odwołanie powinno być zgłoszone najpóźniej w poprzedzający piątek. Rezygnacji można dokonać telefonicznie lub SMS-em na numer 602 660 352.
 3. W przypadku braku informacji o odwołaniu / przełożeniu rezerwacji z wyżej wymienionym 48-godzinnym wyprzedzeniem, w szczególności gdy odwołanie / przełożenie ma miejsce w dniu rezerwacji, wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01-04-2020 r.